Väduren
Detta bör oroa dig en del

Oxen
Säg till din vän att du är lycklig i er gemenskap så får du lycka

Tvillingarna
Lyssna noga till vad folk säger och lyssna även bakom orden

Kräftan
Dina medarbetare kan påpeka ett problem som du tidigare har förbisett

Lejonet
det kan bero på att du har tankarna på annat håll och inte är tillräckligt fokuserad men det kan också bero på andras okoncentration

Jungfrun
Du kanske inte blir tackad idag men i framtiden

Vågen
Nije teško napraviti dobar izbor u situaciji kada Vam se nude zanimljive ideje ili kada saradnici pružaju značajnu podršku

Skorpionen
Det motstånd du möter från andra behöver inte vara negativt

Skytten
Vågen staplar framgång på framgång och Stenbocken letar efter sina rätta mål

Stenbocken
Alla funderingar över vad som varit och vad som ska komma rubbar din harmoni och dina tankemönster

Vattumannen
Ju mer du tror på dig själv desto mer kommer andra att tro på dig

Fiskarna
Du kommer att hinna med allt som behövs göras ändå